Наші послуги

1

Планування дослідження

 • » консультації щодо формалізації експериментальних гіпотез;
 • » консультації щодо вибору методологічних підстав досліджень;
 • » рекомендації щодо формування вибірки дослідження;
 • » підготовка плану дослідження.
2

Статистична обробка даних

 • » описові статистики;
 • » частотний аналізу, аналіз типів розподілу емпіричних даних;
 • » порівняння груп за досліджуваною ознакою;
 • » дисперсійний аналіз;
 • » кореляційний аналіз;
 • » багатомірні методи і моделі (факторний аналіз; кластерний аналіз; дискримінантний аналіз та ін.).
3

Інтерпретація результатів

 • » Базовим варіантом є короткі коментарі до результатів. Окремо обговорюється розширений варіант інтерпретації.
4

Додаткові послуги

 • » форматування даних;
 • » побудова графіків та діаграм;
 • » експертиза досліджень (коли Вам необхідна допомога в аналізі дослідження, проведеного третьою стороною).

В наші послуги не входить

1

Чим ми не займаємось?

 • » наукове керівництво Вашим дослідженням (ми не можемо замінити Вам Вашого наукового керівника);
 • » написання наукових робіт;
 • » вирішення задач.